Polityka Prywatności

 

 

Szanowni Państwo;

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (RODO), poniżej prezentujemy zestaw informacji, które spełniają obowiązek informacyjny nałożony przez Ustawodawcę.

 

Administrator danych odobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Bioeko, Piotr Suder z siedzibą w Sieprawiu, ul. Jasna 28, kod pocztowy 32-447, adres e-mail: biuro@bioeko.pl, tel. 12 294 31 80 zwana dalej „Bioeko”, lub „firmą”.

 

Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe uzyskujemy w wyniku żądania Klienta dotyczącego wystawienia oferty handlowej, uczestnictwa w przetargu publicznym, realizacji zamówienia, realizacji czynności serwisowych, konsultacji dotyczącej urządzeń laboratoryjnych posiadanych przez nas w ofercie lub innych zapytań o zbliżonym charakterze. Żądanie Klienta jest wyrażane telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej, w kontakcie osobistym lub w innej formie kontaktu.

 

Cel gromadzenia danych osobowych

Nasza firma gromadzi dane osobowe w następujących celach:

 • przesłanie ofert handlowych na prośbę Klienta
 • w celach marketingowych, w tym dla potrzeb okresowego przedstawienia oferty handlowej (nowe produkty, promocje) jedynie w przypadku, gdy Klient jednoznacznie wyraził zgodę na otrzymywanie tego rodzaju korespondencji
 • na potrzeby realizacji przyszłych zamówień (rozumiane jako złożenie zamówienia na podstawie ważnej oferty handlowej wystawionej przez firmę Bioeko),
 • realizacji gwarancji i rękojmi na zakupione urządzenia,
 • w ramach napraw pogwarancyjnych oraz w celu realizacji postanowień zawartych umów,
 • niektóre dane osobowe służą złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym o charakterze publicznym

 

Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych

Przetwarzamy ogólne dane osobowe. Najczęściej są to informacje takie jak:

 • imię i nazwisko
 • stopień naukowy
 • adres Jednostki naukowej/badawczej/komercyjnej (podanej przez Klienta)
 • numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego
 • adres e-mail
 • treść korespondencji e-mailowej

Dane te są wykorzystywane wyłącznie przez firmę BIOEKO i nie są udostępniane innym firmom lub osobom fizycznym, z wyjątkiem sytuacji wymagającej współpracy z innymi podmiotami w czasie realizacji zamówienia (np. firmie kurierskiej, Poczcie Polskiej, serwisowi Producenta, instalatorowi urządzenia). Wyżej wymienione dane są przechowywane przez okres służący realizacji uprawnień Klienta, wynikających z realizacji postanowień gwarancji, rękojmi lub sprawowania pieczy nad urządzeniem w okresie pogwarancyjnym (co najmniej równym szacunkowemu okresowi trwałości urządzenia). Czas przechowywania danych związany jest również z innymi okolicznościami umożliwiającymi Klientowi np. pozyskanie środków grantowych na realizację zamówienia.

 

Uprawnienia związane z danymi osobowymi

Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W celu wprowadzenia zmian w danych, włącznie z żądaniem ich usunięcia, prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub pisemny  z Administratorem danych osobowych.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych w firmie Bioeko narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Szczególne dane osobowe, profilowanie

Nie gromadzimy tzw. szczególnych danych osobowych, zdefiniowanych w Ustawie. Nie prowadzimy również profilowania danych osobowych rozumianych jako wykorzystanie algorytmów lub modeli matematycznych w celu określania preferencji, zachowań lub cech Klientów.

 

Zabezpieczenia gromadzonych danych osobowych

Informujemy, iż dokładamy wszelkich starań aby należycie zabezpieczyć Państwa dane osobowe oraz wszelkie inne informacje jakie od Państwa otrzymaliśmy lub zostały do Państwa przesłane. Przetwarzanie danych osobowych w obrębie firmy następuje zgodnie z przepisami prawa, wg wewnętrznych procedur zabezpieczania i przetwarzania danych osobowych.

 

ZGODY:

Informujemy, że przesyłanie drogą elektroniczną prośby o wystawienie oferty cenowej lub jakiegokolwiek zapytania wymagającego odpowiedzi z naszej strony oznacza automatyczną zgodę na przesłanie na adres e-mailowy informacji handlowej lub odpowiedzi na Państwa pytania.  Jeśli podczas nawiązania kontaktu dowolną drogą, wyrażą Państwo prośbę o kontakt telefoniczny lub osobisty, prośba tego rodzaju również traktowana jest jako wyrażenie zgody na kontakt wskazanym kanałem komunikacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia dowolnej, wyrażonej uprzednio zgody na kontakt.

Złożenie zamówienia oznacza zgodę na udostępnienie imienia i nazwiska, nazwy firmy / jednostki naukowej itp., adresu dostawy i numeru telefonu kontaktowego, firmie odpowiedzialnej za dostarczenie zamówionego przez Państwa towaru lub osobie odpowiedzialnej za instalację/serwis produktu.

Pomagamy i doradzamy

tel. 12 294 31 80
Zadzwoń do nas pomożemy Ci w wyborze optymalnego sprzętu dla Twoich potrzeb.

Dowiedz się więcej
Europejski Fundusz Leasingowy

Dla Klientów chcących zakupić sprzęt w formie leasingu istniej możliwość współpracy z Europejskim Funduszem Leasingowym.

Zadaj pytanie on-line

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą formularza kontaktowego.